• bullit
  • bullit
  • bullit
  • ‘Afspraak is afspraak bij de Brug, Top kwaliteit en service'
    Maarten Pellenbarg DGA Property Onderhoud
    Solide partner
Home  >  Certificaten  >  PKVW

PKVW

Nieuwbouw

 

Het Bouwbesluit stelt welke ramen en deuren inbraakwerend moeten zijn en in welke mate. Echter niet alleen de inbraakwerendheid van ramen en deuren bepaald het risico op een woninginbraak, maar ook de bereikbaarheid voor de inbreker speelt een rol. De normen NEN 5087 en NEN 5096 definiëren in het Bouwbesluit de inbraakwerendheid van woningen. Het bouwbesluit stelt wettelijk gezien alleen eisen aan de inbraakwerendheid van nieuw te bouwen woningen. Als ramen en deuren in nieuwbouwwoningen bereikbaar zijn volgens de NEN 5087, dienen deze volgens het Bouwbesluit minimaal inbraakwerendheidsklasse 2 volgens NEN 5096 te zijn. De hiervoor genoemde NEN 5087 beschrijft wanneer een raam of deur bereikbaar is voor een inbreker. NEN staat overigens voor: NEderlandse Norm.

Er wordt geen verschil meer gemaakt of een raam nu op de 1e of de 2e verdieping zit. Een inbreker kan op een hoger werkvlak komen door b.v. op een container of schutting te gaan staan om dan door te klimmen. Met het werkvlak wordt bedoeld, het vlak waar de inbreker kan gaan staan om een raam open te breken. Dit werkvlak moet dan minimaal 40 x 40 cm zijn en een hellingshoek hebben van 50 graden. In het verleden stond in het bouwbesluit dat alleen ramen en deuren op de begane grond aan inbraakwerendheidsklasse 2 moesten voldoen. De inbreker is inmiddels slimmer geworden en zoekt het dan ook hoger op.

 

Politiekeurmerk Veilig Wonen

 

Er wordt tegenwoordig vaak gesproken over het “Politiekeurmerk Veilig Wonen”. Als je aan dit keurmerk wilt voldoen dan komen er veel meer zaken om de hoek kijken dan alleen het beveiligen van ramen en deuren. Bijvoorbeeld verlichting om het huis, maar ook brandmelders zijn hierin omschreven.

Dit keurmerk is weer verdeeld in: Politiekeurmerk veilig wonen Nieuwbouw en Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande bouw. In beide keurmerken is ook omschreven dat ramen en deuren inbraakwerendheidsklasse 2 moeten zijn. Voor de bestaande bouw geld, dat als de ramen en deuren voorzien zijn van een combinatie van gecertificeerd hang en sluitwerk, deze ook voldoen aan het Politiekeurmerk.

 

Wat houd een inbraakwerendheidsklasse in

 

Voor het bepalen van een inbraakwerendheidsklasse worden ramen- en deursystemen getest volgens een testmethode uit NEN 5096. Hoe hoger de klasse van de beproefde raam- en deurelementen, hoe langer de test duurt en hoe zwaarder de gereedschappen zijn waarmee getest wordt. Voor elke klasse wordt een standaard set gereedschap gebruikt waaronder een grote schroevendraaier voor weerstandsklasse 2 en een koevoet van 71 cm voor weerstandsklasse 3. Bij een test wordt een inbraak nagebootst door iemand die weet waar de zwakke plekken van een raam of deur zich bevinden. Tijdens de test ligt de focus vooral op de sluitpunten en de bevestiging van de vulling. Met vulling wordt het glas of paneel bedoeld.

 

Wie voert deze test uit

 

De test wordt uitgevoerd door SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) hét testinstituut op het gebied van inbraakwerende producten. SKG test met ervaren keurmeesters ramen en deuren op inbraakwerendheid. Daarnaast beschikt SKG over een geavanceerd laboratorium waar hang- en sluitwerkproducten worden getest. Een groot aantal bedrijven hebben hier hun producten laten testen. Heeft een product de test goed doorstaan dan wordt dit product gecertificeerd en mogen ze voorzien worden van het bekende SKG-logo met 1 of meerdere sterren. Door de controles die op producten en bedrijven plaatsvinden wordt de inbraakwerendheid van woningen geborgd. Mede hierdoor gaat de inbraakwerendheid van woningen omhoog en neemt het aantal inbraken af.

 

Conclusie

 

Nieuwbouw Om problemen met je vergunning te voorkomen moet je de regels in het Bouwbesluit volgen, deze zijn namelijk bindend. In de nieuwbouw moeten ramen en deuren weerstandklasse 2 zijn, zoals ook omschreven is in het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor nieuwbouw.

Bestaande bouw Als ramen en deuren voldoen aan Politiekeurmerk Veilig Wonen voor de bestaande bouw kunnen deze ook voldoen aan weerstandsklasse 2 maar als men een combinatie van gecertificeerd hang en sluitwerk gebruikt voeldoen deze ook aan het Politiekeurmerk. In de “Beveiligingsrichtlijn Politiekeurmerk Veilig Wonen bestaande bouw” wordt verwezen naar goedgekeurde producten.

Politiekeurmerk Veilig Wonen en SKG zijn afzonderlijke stichtingen. Politiekeurmerk veilig wonen verwijst naar ramen en deuren die voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 en hang en sluitwerk dat gekeurd is door SKG.

 

Tips:

 

•Als iemand die ramen en deuren verkoopt je verteld dat deze voldoen aan het Politiekeurmerk, vraag dan of ze ook voldoen aan weerstandsklasse 2.
•Als ramen en deuren voldoen aan weerstandsklasse 2 kun je dit zelf controleren. Er moet namelijk een productidentificatie aangebracht zijn in de vorm van een sticker met de bedrijfsnaam waar het element gemaakt is. Op deze stikker staat ook een zogenaamd attestnummer. Dit nummer verwijst naar een certificaat, ofwel het bewijst dat het element voldoet aan een weerstandsklasse.
•Je kunt een kopie van het certificaat bij de leverancier van de ramen en deuren opvragen. Soms vraagt de verzekering hier naar.
•Als je goede inbraakwerende ramen en deuren wilt hebben zul je ook gelaagd glas moeten gebruiken. Wat heb je aan goed gekeurde raam als er geen inbraakwerend glas in zit. Als de inbreker de raam of deur niet kan forceren zal de ruit aan de beurt zijn.
•Laat je niet in het spreekwoordelijke bos van regels sturen door een verkoper van ramen en deuren. Ga eerst zelf op onderzoek uit via de onderstaande links, zodat je mee kunt praten bij aankoop.
 

 

 

 

 

 

Referenties