• bullit
  • bullit
  • bullit
  • ‘Afspraak is afspraak bij de Brug, Top kwaliteit en service'
    Maarten Pellenbarg DGA Property Onderhoud
    Solide partner
Home  >  Certificaten  >  FSC ®

FSC

FSC ®Forest Stewardship Council ® staat voor het stimuleren van ecologisch verantwoord, sociaal ondersteunend en economisch levensvatbaar bosbeheer.

 

Het is een mondiaal toepasbaar certificeringsystemen voor zowel natuurlijke bossen als plantagebossen. FSC is een internationale en onafhankelijke organisatie, die in 1993 is opgericht door internationale milieu-en mensenrechtenorganisaties, enkele inheemse bevolkingsgroepen en bedrijven uit de bos-en houtsector. Als eerste organisatie ter wereld stelde FSC internationaal toepasbare principes en criteria op voor verantwoord bosbeheer en certificering om de bossen in de tropen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare aantasting.

 

Inmiddels zijn wereldwijd toepasbare richtlijnen opgesteld (10 principes en 56 criteria), welke verder kunnen worden uitgewerkt in nationale of regionale standaards. De certificering wordt uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven die zijn geaccrediteerd door FSC.

 

FSC is het oudste en bekendste certificeringsysteem met wereldwijd breed draagvlak onder bedrijven (grote retailorganisaties en houthandelaren), sociale organisaties en internationale natuur-en milieuorganisaties. Volgens Greenpeace, Friends of the Earth (waaronder Milieudefensie) en het WWF biedt vooralsnog FSC als enige keurmerk voldoende waarborgen voor goed bosbeheer. Desalniettemin wordt FSC-certificering van bijvoorbeeld plantagebossen kritisch bekeken door de milieubeweging.

 

De Europese Commissie erkent FSC als waarborg voor duurzaam bosbeheer. Tot nu toe zijn 913 boscertificaten uitgereikt, verspreid over 78 landen. Deze certificaten zijn goed voor 93,9 miljoen ha aantoonbaar verantwoord beheerd bos (peildatum: november 2007). Het betreft hier echter met name bossen in de gematigde gebieden (83%). Slechts 17% van het gecertificeerde areaal bevindt zich in de (sub)tropen. In Nederland is ca. 122.945 ha bos gecertificeerd (peildatum: november 2007). Dit is ca 34% van het Nederlandse bosoppervlak.

 

FSC voorziet bovendien in een handelsketencontrolesysteem (Chain of Custody-certificering), zodat alle schakels in de keten die hout(producten) willen verwerken ook daadwerkelijk kunnen aantonen dat het FSC-gecertificeerd hout betreft. Gerecycled hout kan ook FSC-gecertificeerd zijn.

 

De factuur is veelal het enige formele bewijsmiddel dat het hout of houtproduct FSC-gecertificeerd is. De factuur dient daarom altijd de volgende zaken te bevatten: datum, naam afnemer, houtsoort, volume (m ), adresgegevens en het unieke COC-nummer (Chain of Custody nummer) van de leverancier, bijbehorende percentageregeling en de vermelding dat het FSC betreft.

 

De Brug BV Timmerfabriek is natuurlijk FSC gecertificeerd. SCS-COC-000652-ABM / FSC-C016391   www.fsc.org

Vraag naar onze FSC®-gecertificeerde producten.


FSC Certificaat van De Brug Timmerfabriek Son bv

 

Download PDF     

 

Referenties